Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Onze vorige site

Leuven TemplateBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

17,5°C 18,2°C - - 1025,9hPa -0,3hPa 0,7ft 50km

17,2°C 18,1°C Wind from WW@20,5 km/h - 1026,1hPa -0,6hPa 0,7ft 20km

17,1°C 17,5°C Wind from WSWWSW@14,8 km/h - 1027,1hPa +0,0hPa 2,0ft 20km

18,2°C - Wind from SSWSSW@31,7 km/h - 1023,3hPa -0,7hPa 3,3ft 20km

19,5°C - Wind from SS@11,2 km/h - 1022,3hPa -0,7hPa 2,0ft 20km

14,0°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1010,8hPa -1,4hPa 5,9ft 20km

14,4°C - Wind from SS@29,5 km/h - -hPa - 4,6ft -

14,3°C - Wind from SS@27,7 km/h - 1009,1hPa -1,0hPa 5,9ft 20km

-°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1010,1hPa -0,7hPa - 20km

17,4°C 17,9°C Wind from SWSW@27,7 km/h - 1026,1hPa -0,1hPa 5,6ft -

14,5°C - Wind from SS@46,4 km/h - 1010,4hPa -1,6hPa - -

12,6°C - Wind from SSESSE@38,9 km/h - 1000,5hPa - 11,5ft -

16,8°C 16,0°C Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1020,4hPa +0,0hPa - -

13,2°C 14,0°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1010,6hPa +0,8hPa 12,1ft -

13,8°C 13,4°C Wind from WNWWNW@33,5 km/h - 1003,6hPa +5,1hPa 13,8ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 17,5°C, Water: 18,2°C, Baro: 1025,9hPa (-0,3), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 17,2°C, Water: 18,1°C, Wind: W@20,5km/h, Baro: 1026,1hPa (-0,6), Waves: 0,7ft Channel Lightship at 18:00: Air:. 17,1°C, Water: 17,5°C, Wind: WSW@14,8km/h, Baro: 1027,1hPa (+0,0), Waves: 2,0ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 18,2°C, Wind: SSW@31,7km/h, Baro: 1023,3hPa (-0,7), Waves: 3,3ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 19,5°C, Wind: S@11,2km/h, Baro: 1022,3hPa (-0,7), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 14,0°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1010,8hPa (-1,4), Waves: 5,9ft Brent 'A' AWS at 18:00: Air:. 14,4°C, Wind: S@29,5km/h, Waves: 4,6ft No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 14,3°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 1009,1hPa (-1,0), Waves: 5,9ft North Sea at 18:00: Wind: S@31,7km/h, Baro: 1010,1hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 17,4°C, Water: 17,9°C, Wind: SW@27,7km/h, Baro: 1026,1hPa (-0,1), Waves: 5,6ft North Sea at 18:00: Air:. 14,5°C, Wind: S@46,4km/h, Baro: 1010,4hPa (-1,6), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 12,6°C, Wind: SSE@38,9km/h, Baro: 1000,5hPa, Waves: 11,5ft No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Air:. 16,8°C, Water: 16,0°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1020,4hPa (+0,0), K4 Buoy at 18:00: Air:. 13,2°C, Water: 14,0°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1010,6hPa (+0,8), Waves: 12,1ft K5 Buoy at 18:00: Air:. 13,8°C, Water: 13,4°C, Wind: WNW@33,5km/h, Baro: 1003,6hPa (+5,1), Waves: 13,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 17,5 18,2 - 1025,9 -0,3 0,7 50
62305 Greenwich Lightship 18:00 17,2 18,1 W Wind from W 20,5 1026,1 -0,6 0,7 20
62103 Channel Lightship 18:00 17,1 17,5 WSW Wind from WSW 14,8 1027,1 +0,0 2,0 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 18,2 - SSW Wind from SSW 31,7 1023,3 -0,7 3,3 20
62144 Clipper AWS 18:00 19,5 - S Wind from S 11,2 1022,3 -0,7 2,0 20
63110 Beryl A AWS 18:00 14,0 - S Wind from S 33,5 1010,8 -1,4 5,9 20
63113 Brent "A" AWS 18:00 14,4 - S Wind from S 29,5 - - 4,6 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 14,3 - S Wind from S 27,7 1009,1 -1,0 5,9 20
63117 North Sea 18:00 - - S Wind from S 31,7 1010,1 -0,7 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 17,4 17,9 SW Wind from SW 27,7 1026,1 -0,1 5,6 -
62114 North Sea 18:00 14,5 - S Wind from S 46,4 1010,4 -1,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 12,6 - SSE Wind from SSE 38,9 1000,5 - 11,5 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 16,8 16,0 SSW Wind from SSW 33,5 1020,4 +0,0 - -
62105 K4 Buoy 18:00 13,2 14,0 SW Wind from SW 33,5 1010,6 +0,8 12,1 -
64045 K5 Buoy 18:00 13,8 13,4 WNW Wind from WNW 33,5 1003,6 +5,1 13,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Davis VP2

Cumulus